Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2013

socalledprocrastination
9105 8f2d 500
Reposted fromurojenie urojenie viapyotrus pyotrus
socalledprocrastination
2936 1980
Reposted fromsoSad soSad viabeatlanna beatlanna
socalledprocrastination
6446 0b9d
socalledprocrastination
3238 c6d8
Reposted fromhoneybunny honeybunny viabeatlanna beatlanna
socalledprocrastination
4040 6da1
Można i tak.
Reposted fromwhaaaat whaaaat viabeatlanna beatlanna
socalledprocrastination
socalledprocrastination
5557 ca98
Reposted fromgdybam gdybam viamariMo mariMo
socalledprocrastination
socalledprocrastination
5933 2528
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viamariMo mariMo
socalledprocrastination
3218 2f9e 500

London Fashion Week

Reposted fromfridge fridge viamariMo mariMo

April 21 2013

socalledprocrastination

Wskazówki na życie  1. Weź pod uwagę, że wielka miłość i wielkie osiągnięcia zawierają w sobie wielkie ryzyko.
  2. Gdy coś tracisz, nie trać tej lekcji.
  3. Stosuj zasadę SSS:
   • Szacunek dla siebie,
   • Szacunek dla innych,
   • Stuprocentowa odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny.
  4. Pamiętaj, że nie otrzymanie tego co chcesz, jest czasami cudownym łutem szczęścia.
  5. Naucz się zasad, tak abyś wiedział jak je właściwie łamać.
  6. Nie pozwól, aby mała niezgoda zaburzyła wielką przyjaźń.
  7. Kiedy zdasz sobie sprawę, że popełniłeś błąd, natychmiast podejmij kroki, aby go naprawić.
  8. Spędzaj trochę czasu samotnie każdego dnia.
  9. Bądź otwarty na zmiany, ale nie porzucaj swoich wartości.
  10. Pamiętaj, że cisza jest czasami najlepszą odpowiedzią.
  11. Prowadź dobre, honorowe życie. Kiedy się zestarzejesz i będziesz je wspominał, przeżyjesz je z radością jeszcze raz.
  12. Atmosfera miłości w twoim domu jest podstawą twojego życia.
  13. Podczas kłótni z kochanymi osobami, zajmuj się tylko bieżącą sprawą. Nie przywołuj przeszłości.
  14. Dziel się swoją wiedzą. To sposób na osiągnięcie nieśmiertelności.
  15. Szanuj naszą planetę Ziemię.
  16. Raz w roku pojedź do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś.
  17. Pamiętaj, że najlepsze partnerstwo to takie, w którym wasza wzajemna miłość przewyższa wasze wzajemne potrzeby.
  18. Oceniaj swój sukces poprzez to, z czego musiałeś zrezygnować, aby go osiągnąć.
  19. Podchodź do miłości i gotowania z beztroskim zaniedbaniem.
— Dalai Lama
Reposted fromstonerr stonerr viacytaty cytaty
socalledprocrastination
3112 5904 500
Reposted fromosaki osaki viana-zakrecie na-zakrecie

April 19 2013

socalledprocrastination

Brilliant Urban Interventions by OakOak Turn Crumbling City Infrastructure into a Visual Playground

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

Brilliant urban interventions by oakoak turn crumbling city infrastructure into a visual playground street art

According to the Outsiders, street artist OaKoAk lives and works in St. Etienne, France where he works not as an artist but instead at a desk as a “pen pusher”. Untrained in painting or fine art of any kind, he instead uses stencils, paint, and occasionally adhesive superheros to give new meaning to simple cracks in the ground or crumbling building facades. You can see tons more on his blog as well as Facebook.

Brilliant Urban Interventions by OakOak Turn Crumbling City Infrastructure into a Visual Playground | Colossal
Reposted fromkellerabteil kellerabteil viamariMo mariMo

April 16 2013

socalledprocrastination
5519 b1eb
Reposted fromsail sail viaPaintITBlack PaintITBlack

April 15 2013

socalledprocrastination
6974 0c56 500
Reposted fromkonwalia konwalia vialubie-lato lubie-lato
socalledprocrastination
7558 ceb3
Reposted fromdamagecase damagecase viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
socalledprocrastination
7425 70ec
socalledprocrastination
socalledprocrastination
4442 7a6b
Reposted fromwerterowska werterowska viacytaty cytaty
socalledprocrastination
4655 1931
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl